Πλαστικές κρούσεις

Πλαστικές κρούσεις

Recording date: 21/11/2009
Viewed: 6 times

Το video clip παρουσιάζει μαθητές με τον καθηγητή τους στο εργαστήριο φυσικής να μελετούν τις πλαστικές κρούσεις. Χρησιμοποιούν μια πειραματική διάταξη με δυο σώματα που κινούνται στην ίδια ευθεία και συγκρούονται μετωπικά και πλαστικά, δηλ. μετά την κρούση δημιουργείται ένα συσσωμάτωμα που κινείται με μια ενιαία ταχύτητα. Με τη βοήθεια ενός ψηφιακού χρονομέτρου υπολογίζουν τις ταχύτητες των σωμάτων πριν και μετά την κρούση. Στη συνέχεια συγκρίνουν την πειραματική τιμή της ταχύτητας του συσσωματώματος με την θεωρητική τιμή που προκύπτει εφαρμόζοντας την αρχή διατήρησης της ορμής. Σημειώνουν ότι η κινητική ενέργεια δεν διατηρείται αφού μέρος της μετατρέπεται σε θερμότητα λόγω τριβών, ενώ ισχύει πάντα η αρχή διατήρησης της ενέργειας.

ARIADNE Info
Source url:
http://vs.photodentro.edu.gr/p/102/sp/10200/playManifest/entryId/0_hvx9mfhl/format/url/protocol/http/a.mp4
ARIADNE ID:
up2u_PHOTODENTRO_VIDEO_photodentro:educationalvideo:8522/418
ARIADNE provider:
PHOTODENTRO_VIDEO
ARIADNE repository:
K12
ARIADNE license:
Αυτό το έργο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Ελλάδα.
Η χρήση του οπτικοαουστικού υλικού της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης υπόκειται στις διατάξεις των ελληνικών και διεθνών νόμων, στις επιταγές του εθιμικού δικαίου, καθώς επίσης και στην υποχρέωση σεβασμού των χρηστών ηθών. Το οπτικοαουστικό υλικό διατίθεται στους χρήστες του για αυστηρά εκπαιδευτική ή και προσωπική χρήση και μόνο για σκοπούς εκπαιδευτικούς, καθώς και πληροφόρησης σε εκπαιδευτική βάση. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν επιτρέπεται η χρήση του υλικού αυτού για εμπορικούς σκοπούς.
Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή αναδημοσίευσή του, ολική ή μερική, με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ηλεκτρονικό ή έντυπο, χωρίς τη γραπτή άδεια του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το υλικό αυτό με σκοπό τη μελέτη, την ανάλυση ή την πραγματοποίηση διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που θα αντληθούν δε θα αλλοιωθούν ούτε θα χρησιμοποιηθούν παραπλανητικά, ενώ υφίσταται και η υποχρέωση, σε περίπτωση οποιασδήποτε χρήσης, να αναφέρεται ο δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων του υλικού. Το σύνολο των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας του οπτικοαουστικού υλικού της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΠΑ) και προστατεύεται από το νόμο.
BEGIN:VCARD FN:Εκπαιδευτική ΡαδιοΤηλεόραση N:Εκπαιδευτική ΡαδιοΤηλεόραση VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση N:Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Photodentro video N:Photodentro video VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΥΠΠΕΘ N:ΥΠΠΕΘ VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Ελληνικό Δημόσιο N:Ελληνικό Δημόσιο VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΠΔΕ N:ΠΔΕ VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Παραγωγές Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης N:Παραγωγές Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης VERSION:3.0 END:VCARD
1995-2008
BEGIN:VCARD FN:Επικ. Καθ. Ευθυμία Μαυρομιχάλη, Αναστασία Γκίκα, Επικ. Καθηγ. Μπέττυ Τσακαρέστου, Δρ. Σοφία Παπαδημητρίου N:Επικ. Καθ. Ευθυμία Μαυρομιχάλη, Αναστασία Γκίκα, Επικ. Καθηγ. Μπέττυ Τσακαρέστου, Δρ. Σοφία Παπαδημητρίου VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση N:Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΙΤΥΕ N:ΙΤΥΕ VERSION:3.0 END:VCARD


to add comments