ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΥΟΤΥΠΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Recording date: 10/09/2013
Viewed: 47 times

Το βίντεο παρουσιάζει εργαστηριακή παρασκευή ανθρώπινου καρυότυπου. Το εργαστήριο αυτό δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί στην σχολική τάξη, γιατί απαιτούνται υλικά (όπως αίμα) και επιστημονικά όργανα που δεν διατίθενται στο σχολείο. Παρουσιάζει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους μαθητές, αφού τα σχολικά βιβλία αναφέρονται εκτενώς στον καρυότυπο. Λύνονται πιθανές απορίες και δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να βρεθούν εικονικά στον χώρο ενός οργανωμένου ιατρικού εργαστηριακού κέντρου, όπως το εργαστήριο Ιατρικής Γενετικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου.

ARIADNE Info
Source url:
http://vs.photodentro.edu.gr/p/102/sp/10200/playManifest/entryId/0_ab9yx2cc/format/url/protocol/http/a.mp4
ARIADNE ID:
up2u_PHOTODENTRO_VIDEO_photodentro:educationalvideo:8522/763
ARIADNE provider:
PHOTODENTRO_VIDEO
ARIADNE repository:
K12
ARIADNE license:
Το παρόν διατίθεται στο κοινό για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση. Απαιτείται αναφορά του δημιουργού ή του χορηγού της άδειας. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. 
Περισσότερες πληροφορίες
Εάν τροποποιηθεί ή δημιουργηθεί κάτι νέο βασισμένο σε αυτό, αυτό που θα προκύψει θα μπορεί να διανεμηθεί μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια (Creative Commons 3.0/CC BY - NC -SA 3.0).
Οι δημιουργοί έχουν παραχωρήσει στο ΙΤΥΕ και το ΥΠΔΒΜΘ το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης, αξιοποίησης και διάθεσης του υλικού με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Οι δημιουργοί εγγυώνται ότι το παρόν δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων και δεν χρησιμοποιεί μελέτες ή προϊόντα τρίτων χωρίς νόμιμη άδεια αυτών.
BEGIN:VCARD FN:Αγγελική Γαριού N:Αγγελική Γαριού VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Ευαγγελία Παυλάτου N:Ευαγγελία Παυλάτου VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Ευγενία Στεφάνου N:Ευγενία Στεφάνου VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Νικόλαος Λαζανάς N:Νικόλαος Λαζανάς VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Δημήτριος Λαγογιάννης N:Δημήτριος Λαγογιάννης VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Σπύρος Λιαρομμάτης N:Σπύρος Λιαρομμάτης VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΙΤΥΕ N:ΙΤΥΕ VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ N:ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Photodentro video N:Photodentro video VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΥΠΠΕΘ N:ΥΠΠΕΘ VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Ε.Ε. (ΕΚΤ) και Ελληνικό Δημόσιο N:Ε.Ε. (ΕΚΤ) και Ελληνικό Δημόσιο VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΕΠ ΕΔΒΜ, ΕΣΠΑ 2007-2013 N:ΕΠ ΕΔΒΜ, ΕΣΠΑ 2007-2013 VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Π61-ΙΤΥΕ) N:ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Π61-ΙΤΥΕ) VERSION:3.0 END:VCARD
2010-2015
BEGIN:VCARD FN:CTI N:CTI VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Καθ. Χρήστος Κακλαμάνης & Δρ. Ελίνα Μεγάλου N:Καθ. Χρήστος Κακλαμάνης & Δρ. Ελίνα Μεγάλου VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΙΤΥΕ N:ΙΤΥΕ VERSION:3.0 END:VCARD


to add comments