Ευχέλαιο

Ευχέλαιο

Recording date: 08/04/2015
Viewed: 4 times

Βίντεο όπου παρουσιάζεται απόσπασμα από το μυστήριο του Ευχελαίου

ARIADNE Info
Source url:
http://vs.photodentro.edu.gr/p/102/sp/10200/playManifest/entryId/0_zenj28ck/format/url/protocol/http/a.mp4
ARIADNE ID:
up2u_PHOTODENTRO_VIDEO_photodentro:educationalvideo:8522/946
ARIADNE provider:
PHOTODENTRO_VIDEO
ARIADNE repository:
K12
ARIADNE license:
Το παρόν Μαθησιακό Αντικείμενο χορηγείται με άδεια 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0'. Δηλαδή, αυτό διατίθεται για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης. Απαιτείται αναφορά του δημιουργού ή του δικαιούχου της άδειας. Οποιοδήποτε παράγωγο έργο μπορεί να διανεμηθεί μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.::none
BEGIN:VCARD FN:Τσιτουρίδου Κωνσταντίνα N:Τσιτουρίδου Κωνσταντίνα VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Κομνηνού Ιωάννα N:Κομνηνού Ιωάννα VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Μητροπούλου Βασιλική N:Μητροπούλου Βασιλική VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Χρήστος Βασιλόπουλος N:Χρήστος Βασιλόπουλος VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Χριστίνα Δερεκλή N:Χριστίνα Δερεκλή VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Δήμητρα Πετρίδου N:Δήμητρα Πετρίδου VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Ιωάννης Μελίδης N:Ιωάννης Μελίδης VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Νικόλαος Πάχτας N:Νικόλαος Πάχτας VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Σταυρούλα Μιχαήλ N:Σταυρούλα Μιχαήλ VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Ιωάννης Βερβέρης N:Ιωάννης Βερβέρης VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΙΕΠ N:ΙΕΠ VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙ N:ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙ VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Photodentro video N:Photodentro video VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΥΠΠΕΘ N:ΥΠΠΕΘ VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Ε.Ε. (ΕΚΤ) και Ελληνικό Δημόσιο N:Ε.Ε. (ΕΚΤ) και Ελληνικό Δημόσιο VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΕΠ ΚτΠ, Γ' ΚΠΣ N:ΕΠ ΚτΠ, Γ' ΚΠΣ VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Έργα ΠΙ N:Έργα ΠΙ VERSION:3.0 END:VCARD
2003-2008
BEGIN:VCARD FN:IEP N:IEP VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΙΕΠ N:ΙΕΠ VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΙΤΥΕ N:ΙΤΥΕ VERSION:3.0 END:VCARD


to add comments