Καύσεις υδρογονανθράκων

Καύσεις υδρογονανθράκων

Recording date: 28/10/2013
Viewed: 0 time

Το εκπαιδευτικό βίντεο "Καύσεις υδρογονανθράκων" παρουσιάζει την πλήρη και ατελή τους καύση. Στην πλήρη καύση, οι υδρογονάνθρακες διαθέτουν όλη την απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου και καίγονται παράγοντας νερό, διοξείδιο του άνθρακα και θερμότητα. Στην ατελή καύση οι υδρογονάνθρακες ΔΕΝ διαθέτουν την απαιτούμενη ποσότητα οξυγόνου, οπότε παράγονται προϊόντα τα οποία δεν μπορούν να προκαθοριστούν ακριβώς και θερμότητα.

ARIADNE Info
Source url:
http://vs.photodentro.edu.gr/p/102/sp/10200/playManifest/entryId/0_irtyxlby/format/url/protocol/http/a.mp4
ARIADNE ID:
up2u_PHOTODENTRO_VIDEO_photodentro:educationalvideo:8522/797
ARIADNE provider:
PHOTODENTRO_VIDEO
ARIADNE repository:
K12
ARIADNE license:
Το παρόν Μαθησιακό Αντικείμενο χορηγείται με άδεια 'Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike Greece 3.0'. Δηλαδή, αυτό διατίθεται για ελεύθερη χρήση, αναπαραγωγή, αναδιανομή, παρουσίαση και αξιοποίηση, με την προϋπόθεση να μην υπάρχει πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης. Απαιτείται αναφορά του δημιουργού ή του δικαιούχου της άδειας. Οποιοδήποτε παράγωγο έργο μπορεί να διανεμηθεί μόνο με την ίδια ή παρόμοια άδεια.::Οι δημιουργοί έχουν παραχωρήσει στο ΙΤΥΕ και στο ΥΠΑΙΘ το δικαίωμα ελεύθερης χρήσης, αξιοποίησης και διάθεσης του υλικού με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Οι δημιουργοί εγγυώνται ότι το παρόν δεν προσβάλλει δικαιώματα τρίτων και δεν χρησιμοποιεί μελέτες ή προϊόντα τρίτων χωρίς νόμιμη άδεια αυτών.
BEGIN:VCARD FN:Κωνσταντίνος Ναλμπάντης N:Κωνσταντίνος Ναλμπάντης VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Ευαγγελία Παυλάτου N:Ευαγγελία Παυλάτου VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΙΤΥΕ N:ΙΤΥΕ VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ N:ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Photodentro video N:Photodentro video VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΥΠΠΕΘ N:ΥΠΠΕΘ VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Ε.Ε. (ΕΚΤ) και Ελληνικό Δημόσιο N:Ε.Ε. (ΕΚΤ) και Ελληνικό Δημόσιο VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΕΠ ΕΔΒΜ, ΕΣΠΑ 2007-2013 N:ΕΠ ΕΔΒΜ, ΕΣΠΑ 2007-2013 VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Π61-ΙΤΥΕ) N:ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Π61-ΙΤΥΕ) VERSION:3.0 END:VCARD
2010-2015
BEGIN:VCARD FN:CTI N:CTI VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:Καθ. Χρήστος Κακλαμάνης & Δρ. Ελίνα Μεγάλου N:Καθ. Χρήστος Κακλαμάνης & Δρ. Ελίνα Μεγάλου VERSION:3.0 END:VCARD
BEGIN:VCARD FN:ΙΤΥΕ N:ΙΤΥΕ VERSION:3.0 END:VCARD


to add comments