Απεικόνιση της 3ης ιδιομορφής του φορέα σε κάτοψη

Απεικόνιση της 3ης ιδιομορφής του φορέα σε κάτοψη

Viewed: 2 times

Το συγκεκριμένο πολυμεσικό αντικείμενο εμφανίζει σε video την εικόνα της μετακίνησης του φορέα κατά την 3η ιδιομορφή, σε κάτοψη του τελευταίου ορόφου. Η συγκεκριμένη μορφή εμφάνισης διευκολύνει σημαντικά στην ταυτοποίηση του μεταφορικού ή/και στρεπτικού χαρακτήρα της ιδιομορφής. Είναι εμφανής η έντονη συμμετοχή της στρέψης στην ιδιομορφή, όπως και η συμμετοχή της μεταφορικής κίνησης στις διευθύνσεις Χ και Υ σε μικρότερο βαθμό.

ARIADNE Info
Source url:
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1595/1/Video_09_04.mp4
ARIADNE ID:
geantoer_KALLIPOS_https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1595/1/Video_09_04.mp4
ARIADNE provider:
KALLIPOS
ARIADNE repository:
K12
ARIADNE license:
NO COPYRIGHT ADDED.
BEGIN:VCARD FN: Kirtas, Emmanouil END:VCARD
BEGIN:VCARD FN: Panagopoulos, Georgios END:VCARD
BEGIN:VCARD FN: Κίρτας, Εμμανουήλ END:VCARD
BEGIN:VCARD FN: Παναγόπουλος, Γεώργιος END:VCARD


to add comments