Παραμόρφωση φορέα με τοίχωμα υπό οριζόντια φόρτιση (επιφανειακά στοιχεία)

Παραμόρφωση φορέα με τοίχωμα υπό οριζόντια φόρτιση (επιφανειακά στοιχεία)

Viewed: 1 time

Το συγκεκριμένο πολυμεσικό αντικείμενο εμφανίζει παραστατικά την εικόνα της παραμόρφωσης του φορέα για τον σεισμικό συνδυασμό δράσης SEISMIC+. Σημειώνεται πως η πλήρης κίνηση που εμφανίζεται δεν είναι ακριβής, καθώς στον συγκεκριμένο συνδυασμό δρουν στην πραγματικότητα φορτία προς τη μια μόνο κατεύθυνση, γίνεται όμως εύκολα αντιληπτή η αποτελεσματική σύνδεση των δοκών στο τοίχωμα μέσω βοηθητικών γραμμικών στοιχείων.

ARIADNE Info
Source url:
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1623/1/Video_07_01.mp4
ARIADNE ID:
geantoer_KALLIPOS_https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1623/1/Video_07_01.mp4
ARIADNE provider:
KALLIPOS
ARIADNE repository:
K12
ARIADNE license:
NO COPYRIGHT ADDED.
BEGIN:VCARD FN: Kirtas, Emmanouil END:VCARD
BEGIN:VCARD FN: Panagopoulos, Georgios END:VCARD
BEGIN:VCARD FN: Κίρτας, Εμμανουήλ END:VCARD
BEGIN:VCARD FN: Παναγόπουλος, Γεώργιος END:VCARD


to add comments