Αναπαράσταση ταλάντωσης φυγοειδούς

Αναπαράσταση ταλάντωσης φυγοειδούς

Viewed: 0 time

ARIADNE Info
Source url:
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1741/1/phugoid.mp4
ARIADNE ID:
geantoer_KALLIPOS_https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1741/1/phugoid.mp4
ARIADNE provider:
KALLIPOS
ARIADNE repository:
K12
ARIADNE license:
NO COPYRIGHT ADDED.
BEGIN:VCARD FN: Antoniadis, Ioannis END:VCARD
BEGIN:VCARD FN: Αντωνιάδης, Ιωάννης END:VCARD


to add comments