Το πείραμα υπολογισμού της σταθερά ελατήριου με γραμμική αρ-μονική ταλάντωση

Το πείραμα υπολογισμού της σταθερά ελατήριου με γραμμική αρ-μονική ταλάντωση

Viewed: 10 times

ARIADNE Info
Source url:
https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1079/1/ask05.2peirama.mp4
ARIADNE ID:
geantoer_KALLIPOS_https://repository.kallipos.gr/bitstream/11419/1079/1/ask05.2peirama.mp4
ARIADNE provider:
KALLIPOS
ARIADNE repository:
K12
ARIADNE license:
NO COPYRIGHT ADDED.
BEGIN:VCARD FN: Bertachas, Ioannis END:VCARD
BEGIN:VCARD FN: Tzanakis, Georgios END:VCARD
BEGIN:VCARD FN: Michelaki, Paraskevi END:VCARD
BEGIN:VCARD FN: Pavlakis, Konstantinos END:VCARD
BEGIN:VCARD FN: Μπερταχάς, Ιωάννης END:VCARD
BEGIN:VCARD FN: Τζανάκης, Γεώργιος END:VCARD
BEGIN:VCARD FN: Μιχελάκη, Παρασκευή END:VCARD
BEGIN:VCARD FN: Παυλάκης, Κωνσταντίνος END:VCARD


to add comments